Indemnització per Sinistre Total en Accident de Trànsit

Necessites fer una Reclamació d'indemnització per Sinistre Total en Accident de Trànsit?

El sinistre total és un concepte que moltes vegades els nostres clients no tenen clar, de vegades se sol confondre amb els danys i perjudicis a què tenim dret per ser víctimes d'un accident de trànsit, i en altres ocasions es confon amb el concepte de dany emergent (dret a indemnització per valor del bé que ha estat malmès). Per tant, és important definir clarament què ens referim quan parlem d'aquest concepte tan important. 

 Podríem llavors definir el sinistre total en accidents de trànsit, com aquell dany o afectació total que pateix un vehicle (moto, cotxe, etc.) en un accident de trànsit el cost de reparació del qual supera el valor de mercat que té el cotxe o vehicle en moment de l'accident, i que en conseqüència en faria inviable la reparació.

A la pràctica, les companyies asseguradores intenten pagar el mínim possible, consideren una sèrie de factors de diversa índole per calcular el cost del seu vehicle sempre a la baixa, és a dir, que les asseguradores intentaran per tots els mitjans valorar el seu vehicle per sota del valor just que li correspondria fos pagat, per això és important comptar amb els serveis d'advocats especialitzats en accidents de trànsit per intentar aconseguir la màxima indemnització.

Les asseguradores només volen pagar el valor venal, és a dir, el valor de mercat que tenia el vehicle just abans de l'accident.

D'altra banda és important que tingueu en compte que si vostè ha patit un accident de trànsit i ha patit un sinistre total del seu vehicle, moto, bicicleta, cotxe, patinet elèctric, etc., el valor d'aquest no serà el que vostè consideri , sinó que el valor s'establirà en funció de diverses variables que determinin el valor més just. En aquesta línia podem esmentar alguna de les variables que vostè haurà de tenir en compte a l'hora de ser rescabalat i indemnitzat per sinistre total. 

Ha patit un accident de trànsit?
Has patit un Accident Amb un sinistre total?

Quines variables determinen el valor de mercat del vehicle declarat en sinistre total?

 Alguna de les variables més determinants que fixaran el valor real del nostre vehicle en un sinistre total en un accident de trànsit són, per exemple: l'antiguitat, és a dir, quants anys de matriculació té el nostre vehicle, quants quilòmetres ha recorregut i quant de temps de circulació porta per les carreteres. Una altra de les variables que es tenen en compte són les característiques, per a ells s'avaluarà la marca del cotxe, moto, furgoneta, model, extres, etc., i quin és el deteriorament que ha patit al llarg dels anys des que està en circulació.

Per contra, una variable que juga a favor nostre, és per exemple: l'estat de conservació del vehicle que pateix l'accident, moltes vegades el vehicle malgrat els anys de circulació es troba en un estat impecable i amb totes les revisions anuals per això es pot argumentar que el valor que ens donen pel cotxe no és just i no cobreix el que estableix la llei.

En aquest sentit, també és important esmentar que tota modificació o millora al vehicle també serà considerada com a determinant a l'hora d'establir el valor real del vehicle que ha estat declarat com a sinistre total. 

En conseqüència, és molt important que sigui assessorat per advocats d'experiència que li aconsellin i guiïn en el procediment de reclamació de la seva indemnització per un accident de trànsit. A Masramon Advocats comptem amb més de 20 anys d'experiència acreditada en reclamacions de sinistre total, i en casos tot tipus d'accidents de trànsit.

Sinistre total sense culpa

El sinistre total sense culpa passa quan a vostè no se li pot atribuir la culpa o la negligència d'accident de trànsit sofert, és a dir, que l'accident de trànsit causat correspon amb total responsabilitat a un tercer. Això pot passar quan per exemple s'ha deixat el cotxe aparcat de manera correcta i un tercer ha col·lisionat amb aquest, o bé quan el nostre vehicle, moto, furgoneta etc., circula per les vies urbanes i és col·lisionat per un vehicle darrere.

En la nostra experiència de més de 20 anys acreditats en accidents de sinistres total sense culpa, hem vist com les companyies asseguradores intentaran oferir una proposta insuficient i basada segons ells en una reparació antieconòmica; per tant, és fonamental comptar amb una assessoria especialitzada i amb experiència acreditada.

Mal ús de les Proves Pericials de les companyies asseguradores

Les proves pericials són realitzades per un pèrit (expert en la matèria), és a dir, una persona que té ampli coneixement en la professió o ofici que realitza i que a més aquesta experiència pot ser acreditada. En aquest sentit les asseguradores utilitzen la prova pericial, perquè es plasmi per exemple la taxació més equitativa per poder indemnitzar una víctima en cas de sinistre sense culpa. Tot i això la nostra experiència ens diu que moltes vegades els pèrits escollits per les asseguradores no mostren els coneixements corresponents a les taxacions o informes sol·licitats, és a dir que els informes pericials de les asseguradores no compten amb experiència o bé no tenen en compte variables importants que fan que els seus informes siguin sempre perjudicials a les víctimes.

En aquest sentit és important que l'assessoria que contracti per poder reclamar una indemnització justa i no a la baixa com proposen les asseguradores, mostri experiència amb pèrits independents i amb experiència acreditada per refutar amb informes tècnics tots els peritatges proposats per les asseguradores.

Preguntes Freqüents sobre Indemnització per Sinistre total

Amb la majoria de companyies dassegurances ens trobarem que es declara sinistre total quan el valor de reparació daquestes avaries supera el 100% de la suma assegurada o del valor de mercat del cotxe.