Indemnització per Accidents a Piscines

Busques fer una reclamació per un accident de piscina?

Si vostè ha patit un accident en una piscina ha de saber que vostè té dret a cobrar una indemnització, però, aquest tipus daccidents patits en moltes ocasions són propiciats per negligència dels usuaris, és a dir, per obviar una mesura de seguretat, una instrucció o bé s'ha infringit una norma de forma flagrant el que ha provocat que es produeixi un accident, si aquest és el cas ha de saber que les probabilitats de reclamar una indemnització seran reduïdes i per tant requerirà l'estudi pertinent d'advocats especialistes en accidents a piscines. A Masramon advocats tenim més de 20 anys d'experiència en reclamació d'accidents i estaríem encantats de conèixer el seu cas i donar-li una sortida adequada perquè se'n restitueixi el dret i sigui indemnitzat.

D'altra banda, és important aclarir als nostres lectors que, a Catalunya, les piscines d'ús públic estan regulades al Decret 95/2000, de 22 de febrer, i en aquest decret s'estableix entre altres coses, els serveis, els equipaments, les autoritzacions i inspeccions sanitàries amb la finalitat destablir una regulació sanitària que tendeixi a garantir que les condicions de la piscina dús públic i que aquestes no tinguin un efecte negatiu sobre les persones, aquest decret també estableix, quins són els tipus de piscines que existeixen, en primer lloc, hi ha: les piscines particulars: són totes aquelles dús unifamiliar, que estan en comunitat de veïns amb fins a un màxim de 20 habitatges. En segon lloc, hi ha les piscines d'ús col·lectiu: és a dir, són aquelles que no estan compreses a les piscines d'ús particular, cosa que dóna un marge ampli per poder establir quina és una piscina particular o pública. Tenint clar aquests extrems, podrem saber amb claredat a qui hem de reclamar una indemnització per accident patit en una piscina, ja que moltes vegades els que pateixen aquest tipus d'accidents no saben on adreçar-se ni a qui reclamar.

Ha patit un accident de trànsit?

Indemnització d'Accidents a Piscines Públiques o Privades

D'acord amb allò establert al Decret 5/2000, de 22 de febrer, a Catalunya les piscines es divideixen en Públiques i Privades, això és important determinar-ho atès que ens permetrà saber a qui poder fer una reclamació d'indemnització per accident de piscina, els quals segons la nostra experiència solen ser per exemple: relliscar al costat de la piscina, relliscar a les escales, cops amb les vores de la piscina, talls profunds provocats pel poc manteniment que se li fan a les rajoles de què es revesteix la piscina. 

Els accidents de piscines solen donar-se regularment els mesos d'estiu, i en moltes ocasions els accidents poden acabar fins i tot amb la mort de la persona. És per això que totes les piscines siguin aquestes públiques o privades tenen l'obligació de mantenir les seves instal·lacions en condicions, i així evitar els accidents que poden acabar en pèrdues irreparables.

En aquesta línia, cal destacar que segons la nostra experiència els accidents més comuns en piscines públiques solen estar implicats amb persones menors o amb adults grans a causa de la fragilitat i dependència que solen tenir, els casos més comuns solen estar relacionats amb la vigilància dels socorristes, per manca de personal o bé per manca de preparació, també pel poc manteniment que se li fan a les instal·lacions o bé perquè la piscina no està degudament assenyalada amb les mesures de seguretat que han d'adoptar els usuaris. La responsabilitat sobre qui recau l'obligació d'indemnitzar en cas d'accident a piscines públiques recau sobre l'administració pública, és a dir, l'ajuntament, la diputació, etc.

En cas que patim un accident en piscina privada llavors serà el propietari d'aquesta piscina qui respondrà amb la indemnització per l'accident sofert, però, cal recalcar que pot demostrar la culpabilitat és una tasca que ha de delegar en advocats especialistes en cobrament d'indemnitzacions per accidents de piscina.

Què he de fer si ha patit un accident a una Piscina?

1
Demanar assistència mèdica

En els accidents de piscina els accidents solen estar relacionats amb ofegaments (per mala senyalització de les profunditats de la mateixa) amb talls profunds o bé amb contusions, quan passi això hem de trucar immediatament als paramèdics perquè ens auxiliïn i que se certifiqui el motiu de latenció sanitària que ens presten.

2
Fotografies

Quan es produeix l'accident, en general la gent que l'ha presenciat sol fotografiar o fer vídeo del que ha passat, això atès que gairebé totes les persones compten amb telèfons mòbils i per tant caldrà demanar i obtenir el major nombre de fotografies o si escau vídeos que permetin demostrar com ha passat l'accident a la piscina.

3
Testimonis

Un altre mitjà de prova que necessitem és la declaració de testimonis que estiguessin al lloc de l'accident, aquests testimonis hauran de fer constar el major nombre de detalls i especificacions de l'accident per poder fer provar que el contratemps que hem patit ha estat causat per la negligència del propietari o ladministració si escau.

4
Realitzar reclamació administrativa

A les piscines públiques, hi ha un mecanisme per reclamar a través d'un bus o bé un full perquè l'usuari es pugui queixar, en aquest cas és recomanable que utilitzis aquest mecanisme per relatar els fets de l'accident i així poder tenir un altre mitjà de prova que es podrà valorar per poder obtenir una indemnització per laccident sofert.

Preguntes Freqüents sobre Indemnització per Accident de Piscina

Si els serveis de vigilància i rescat estan disponibles a l'àrea, cerqueu ajuda a l'estació d'emergència més propera. Si els serveis de vigilància i salvament no estan disponibles, depenent de la gravetat de la situació, cal trucar al número d'emergències 112. Si el quadre no és greu acudir al centre de salut més proper.